Trycksaker

Tidskrifter

För närvarande producerar vi ca 10 olika tidskrifter med en sammanlagd upplaga av ungefär 20000 exemplar per utgivningstillfälle.

Broschyrer/Folder/Flyers
Trots dagens krav på snabba kommunikationsvägar via digitala medier har inte den traditionella trycksaken spelat ut sin roll. En reklambroschyr eller ett produktblad är fortfarande ett utmärkt verktyg för marknadsföring.

Årsredovisningar
Årsredovisningar är en viktig produkt i marknadsföringen för många företag. En snygg årsredovisning ger en mycket bra bild av företaget. Utöver den ekonomiska presentationen  beskrivs verksamheten i text och bild.

Illustrationer
Vår illustratör kan hjälpa dig med att illustrera tidningsartiklar, broschyrer, monteringsanvisningar, informationstavlor och mycket mer.

Utställningar
Vi producerar, monterar och levererar utställningsmaterial. Vi säljer lätt-transportabla utställningssystem. Roll-Up, spotlights, färgutskrifter i storformat som vi kan laminera och montera på olika skivmaterial.

Tidningen INNEHÅLL