Tidningar

Effektfulla tidningar

Vill ni skapa en personal- eller organisationstidning, eller kanske förnya och förbättra den tidning ni redan har?
Wåhlin produktion är ett av de ledande företagen inom marknaden för redaktionell kommunikation. Med vår mångåriga erfarenhet inom redigering och mediadesign kan vi garantera personal- eller organisationstidningar av högsta kvalitet.

Vi är med från allra första början och utarbetar en tidning utifrån de önskemål som du som uppdragsgivare har. Ni kan själva välja om er personal- eller organisationstidning ska tryckas på papper eller ges ut på Internet. Wåhlins är med under hela utvecklingen av produkten och kan erbjuda allt från redigering och översättning till tryck och distribution.

Tidningen Innehåll

Tidningen utkommer med 11 nr/år. Vanligtvis i slutet av månaden men utgivningsdag kan variera.
Upplagan är ca 4500 ex varav ca 3700 går direkt till samtliga företag och hushåll.. Resterande finns att tillgå i många av av de affärer som finns i kommunen.

Tidningen Innehåll

 

Tidningen INNEHÅLL