Så jobbar vi

Så här kan ett projekt gå till hos oss

Ärligt, enkelt och effektivt samarbete är våra ledord. Vi arbetar prestigelöst och jordnära. Den du pratar med tar ansvar för att jobbet blir gjort. Vi anpassar projektgruppen efter uppdragets karaktär för att bli så effektiva som möjligt.

Ett uppdrag startar med en kontakt och genomgång med vår projektledare. Detta kan ske genom ett personligt möte eller en telefonkontakt beroende på uppdragets art. Vid enklare uppdrag och arbeten av återkommande karaktär kan också uppdraget initieras direkt tillsammans med formgivare eller webb-utvecklare.

Efter denna kontakt startar uppdraget om så beslutas. Arbetet löper sedan enligt tids- och projektplan med så korta och enkla informationsvägar som möjligt. För grafiska produktioner ingår alltid två digitala korrektur i lämnat pris om inte annat överenskommits. Eventuella avsteg från offert ska alltid meddelas och stämmas av med kunden innan dessa arbeten utförs.

När uppdraget slutförts och levererats sker avstämning och uppföljning avseende kvalitet och kostnader av vår projektledare med kontaktperson hos uppdragsgivaren.

Allt digitalt material som produceras av Wåhlins under uppdraget sparas. Uppdragsgivaren har full rätt att få ta del av detta material och använda det fritt. (Förutom eventuellt externt material där annan rätt från fotograf eller bildbyrå föreligger.)

I enlighet med vår kvalitetspolicy ger vi hög servicegrad och tillgänglighet till våra kunder. Starttid för projektet är enligt överenskommelse. Vår telefon är ständigt bemannad och vi följer upp vår e-postkommunikation med jämna mellanrum dygnet runt.