Om oss

Wåhlin Produktion startade sin verksamhet 1991 och är idag ett väletablerat grafiskt serviceföretag, som i huvudsak producerar informationsmaterial. Dels genom traditionell framställning av trycksaker eller utställningsmaterial, dels via digitala medier. Vår verksamhet är bred.
En modern anläggning för text- och bildbearbetning, och lyhördhet för nyheter och kundens önskemål gör oss väl rustade att tillgodose kundernas behov.

Vi kan ”börja från början” med att se över ditt informationsbehov och ge förslag till aktiviteter, lika gärna som att ta emot dina färdiga dokument och se till att tryck och postbokningar faller på plats.

 

 

Tidningen INNEHÅLL